position-stickright

Телефонный справочник МолдовыТелефоны Резина
Скачать Телефонный справочник Молдовы.

Телефонный справочник Резина Юридические Лица


Название

Часть

Подразделение

Номер телефона

Город-Село

Улица

" анквилвал" с.р.л. с.чинисеути, 5412 Комун   51295 Чинисеути Чинисеути /сатул/
" евелина - радукан" магазин ор. Резина, 5400     22165 Резина Пачии
" федаур-груп" с.р.л. ор. Резина, 5400     21530 Резина Счиусев алексеи
" гиочел" градинита нр.1 с.чинисеути, 5412 Сеф   51684 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"агро - лиукка" с.р.л. ор.Резина, 5400 Комун   92692 Резина 27 аугуст
      92992 Резина 27 аугуст
      93393 Резина 27 аугуст
  Директор   25642 Резина 27 аугуст
"агро" магазин ал и.к.к.п.к."колпродкооп" дин Резина а молдкооп (лумеа копиилор, ин пиата), ор. Резина, 5400 Комун   24138 Резина Счиусев алексеи
"агро-печестеа" с.р.л. с.печестеа, 5428     74219 Печисте Печисте /сатул/
  Сеф   74230 Печисте Печисте /сатул/
"алекс" кафенеа-бар ал и.и."дима-кристеа" ( ла аутогара) ор.Резина, 5400 Комун   24338 Резина 1 маи
"александру чел бун" личеул теоретик ор.Резина, 5400 Директор   24479 Резина 1 маи
  Психолог   21780 Резина 1 маи
"алинк" с.р.л. ор. Резина,5400 Комун   24161 Резина Басарабиа
"амбуланта" асистента медикала ургента ор. Резина, 5400 Диспечерат   23003 Резина Счиусев алексеи
  Медик сеф   25446 Резина Счиусев алексеи
  Сервичиул ургента   903 Резина Счиусев алексеи
  Филиала с. куизаука Сервичиул ургента 46347 Резина Счиусев алексеи
"андреи фиодор ника" и.и. магазин с.гидулени, 5417 Комун   66230 Гидулени Гидулени /сатул/
"андреи фиодор ника" моара дин с.гнидулени, 5417     66224 Гидулени Гидулени /сатул/
"андриес туркану а.а.а." и.и. господарие таранеаска с. тареука 5438 Директор   33423 Тареука Тареука /сатул/
"ангвилвал" с.р.л. ор.Резина, 5400 Администратор   22200 Резина Алдеа теодоровичи доина си ион
      23299 Резина Алдеа теодоровичи доина си ион
  Директор   22877 Резина Алдеа теодоровичи доина си ион
"асито" с.а. компаниа де асигурари ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   22985 Резина Матеевичи алексеи
  Директор   22156 Резина Матеевичи алексеи
  Манагер   25325 Резина Матеевичи алексеи
"аспроагро" асочиатиа продукаторилор агриколи ор. Резина, 5400 Директор   22212 Резина 27 аугуст
"астерра груп" срл компание де асигураре ор.Резина, 5400 Комун   92333 Резина 27 аугуст
"астра" кооператива ор.Резина, 5400     24734 Резина 27 аугуст
"аверс" и.и. ор.Резина, 5400 Директор   22834 Резина Волунтарилор
  Паза   24199 Резина Волунтарилор
"аксениа гажиу" и.и. магазин с. липчени, 5422 Комун   42315 Липчени Липчени /сатул/
"бабенко ана" и.и. ор.Резина, 5400     21754 Резина 27 аугуст
"багсер-сервиче" с.р.л. ор. Резина, 5400     21639 Резина 27 аугуст
"багсер-сервиче" с.р.л. ор.Резина,5400     25032 Резина Счиусев алексеи
"банка де економии" банка комерчиала ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   21552 Резина 27 аугуст
      21789 Резина 27 аугуст
  Директор   21551 Резина 27 аугуст
  Журист   24294 Резина 27 аугуст
  Оператори   22959 Резина 27 аугуст
  Сектиа кредите   22455 Резина 27 аугуст
  Репрезентанта нр. 37/132 (ин инчинта гарии ауто) Комун 21867 Резина Счиусев алексеи
  Репрезентанта нр.37 (ин инчинта вамеи) Комун 21561 Резина Ломоносов михаил
"банка сочиала" банка комерчиала ор.Резина, 5400 Каса / паза   23708 Резина Еминеску михаи
  Контабил сеф   22358 Резина Еминеску михаи
  Контабилитате   23320 Резина Еминеску михаи
  Директор   23184 Резина Еминеску михаи
  Директор аджункт   22559 Резина Еминеску михаи
  Програматор   22565 Резина Еминеску михаи
  Сектиа кредите   22133 Резина Еминеску михаи
"бекад" с.р.л. ор. Резина, 5400 Комун   23560 Резина 1 маи
"бекад" с.р.л. ор.Резина, 5400 Контабил-сеф   22080 Резина 1 маи
  Депозит   24783 Резина 1 маи
  Директор   21112 Резина 1 маи
"бемол ретаил" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол ор.Резина, 5400 Комун   21895 Резина Ломоносов михаил
      21897 Резина Ломоносов михаил
"бироул вамал чентру" ор.Резина, 5400 Контабилитате   22532 Резина Ломоносов михаил
  Директор   23999 Резина Ломоносов михаил
  Директор аджункт   25051 Резина Ломоносов михаил
      25059 Резина Ломоносов михаил
  Оператор   23882 Резина Ломоносов михаил
  Пост вамал   24545 Резина Ломоносов михаил
  Сектиа информатии   23667 Резина Ломоносов михаил
  Сеф де пост   22164 Резина Ломоносов михаил
  Сеф сектиа оригинеа марфурилор   24595 Резина Ломоносов михаил
"бисерика крестина евангелика баптиста с.чинисеути, 5412 Комун   51682 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"броктримекс" с.р.л. брокер вамал, 5400 Директор   25316 Резина Ломоносов михаил
  Репрезентанта с.матеути, 5423 Комун 43738 Матеути Матеути /сатул/
"бусинесс маркет" (биснес маркхет) с.р.л. ор. Резина, 5400 Комун   21660 Резина Счиусев алексеи
"кадом-газ" с.р.л. ор. Резина, 5400     25634 Резина 27 аугуст
      25635 Резина 27 аугуст
  Директор   22452 Резина 27 аугуст
"калеа ферата дин молдова" статиа Бэлць - слобозиа и.с. ор.Резина, 5400 Каса де билете   21327 Резина 27 аугуст
  Филиала с.матеути Комун 43710 Матеути Матеути /сатул/
    Комун 43711 Матеути Матеути /сатул/
"кандидус" с.р.л. ор.Резина, 5400 Директор / факс   21100 Резина 27 аугуст
  Сектиа винзари   24543 Резина 27 аугуст
  Депозит Комун 26030 Резина Вииторулуи
"караман" господарие таранеаска с.игнатеи, 5420 Комун   48330 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"карат" компаниа де асигураре ор.Резина, 5400     25649 Резина 27 аугуст
"каса буничилор" (азил) ор. Резина, 5400 Директор   93180 Резина 27 аугуст
"казаченко лиудмила" и.и. с.чинисеути, 5412 Комун   51743 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"чебан п.и." господарие таранеаска с.екимаути, 5416     47455 Екимаути Екимаути /сатул/
"чебанов виктор георге" и.и. ор. Резина, 5400     21652 Резина 27 аугуст
"чеботари михаи" и.и. фармачие ветеринара (ин пиата) ор.Резина, 5400     21618 Резина Счиусев алексеи
"чеботари тудор" и.и. магазин с. игнатеи, 5420     48668 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"чентру" ал и.и "чентру-мардари" ор.Резина, 5400     24148 Резина 27 аугуст
"чентрул стоматологик-лука" и.и. ор. Резина, 5400     23552 Резина 27 аугуст
"кимват ком" с.р.л. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   23683 Резина Ломоносов михаил
  Директор   24499 Резина Ломоносов михаил
  Диспечерат   24993 Резина Ломоносов михаил
  Сервичиул транспорт   24590 Резина Ломоносов михаил
"клос" с.р.л. поста рапида ор.Резина,5400 Директор   21616 Резина 27 аугуст
"кобзар" с.а. либрарие ор. Резина, 5400 Офичиу   21735 Резина Басарабиа
  Сала де комерт   23652 Резина Басарабиа
"когилничени" кооператива агрикола с.когилничени 5414 Комун   72290 Когилничени Когилничени /сатул/
"колпродкооп" интреприндереа кооператиста де колектаре си продуктиеи а молдкооп дин ор.Резина, 5400 Контабилитате   23338 Резина 27 аугуст
  Директор   22948 Резина 27 аугуст
"колпродкооп" интреприндереа кооператиста де колектаре си продуктиеи а молдкооп дин ор.Резина, 5400 Директор   22948 Резина 27 аугуст
  Директор пиата   22258 Резина 27 аугуст
"конфектал" с.р.л. ор.Резина, ("пром-комбинат") 5400 Антикамера   24439 Резина 1 маи
  Контабилитатеа   24705 Резина 1 маи
  Директор / факс   22642 Резина 1 маи
  Паза   22842 Резина 1 маи
"конструкторул" спб олоинита дин с.бусаука, 5432 Комун   73310 Бусаука Бусаука /сатул/
"консум кооп тареука" ор.Резина, 5400 Контабил-сеф   23166 Резина 27 аугуст
  Дипозит   23265 Резина 27 аугуст
  Директор   22852 Резина 27 аугуст
"кооператива де консум" с.чинисеути, 5412 Контабилитатеа   51267 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Депозит   51268 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Пресединтеле   51110 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"котитеб груп"с.а. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   23162 Резина 27 аугуст
  Директор   23183 Резина 27 аугуст
"ковкор" с.р.л. ор.Резина, 5400 Комун   92480 Резина 27 аугуст
  Директор   21458 Резина 27 аугуст
  Факс   25133 Резина 27 аугуст
"кристал" с.р.л. ор.Резина, 5400 Комун   23941 Резина Дачиа
"кукосул де аур" градинита нр.6 ор.Резина, 5400 Сеф   24505 Резина 1 маи
"кувинтул " публикатие периодика ор. Резина, 5400 Директор   21583 Резина Пачии
"даниела згуреан" и.и. ор.Резина, 5400 Комун   25359 Резина Волунтарилор
"диавор магдалена" с.р.л. магазин де карне (санитас) ор.Резина, 5400     22598 Резина 27 аугуст
"директиа комунал локатива" и.м. (апа-канал) ор.Резина, 5400 Каса   24884 Резина Дачиа
  Контабилитатеа   24811 Резина Дачиа
  Директор   22134 Резина Дачиа
  Ингинер принчипал   24377 Резина Дачиа
  Журист   23699 Резина Дачиа
  Сервичиул апровизионаре ку апа потабила   23372 Резина Дачиа
  Сервичиул персонал   22531 Резина Дачиа
  Статиа де помпаре (с. чиорна) Комун 26151 Чиорна Чиорна /сатул/
"директиа де економие" ор.Резина, 5400 Комун   21825 Резина 27 аугуст
  Сефул директиеи   21644 Резина 27 аугуст
"директиа друмури-Резина" с.а. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   24784 Резина Енергетичилор
  Директор   22657 Резина Енергетичилор
  Ингинер-сеф   22259 Резина Енергетичилор
  Сервичиул друмури   22169 Резина Енергетичилор
  Филиала с.чинисеути, 5412 Депозит де техника ауто 51285 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"догавлад" с.р.л. ор. Резина, 5400 Контабилитатеа   22661 Резина 27 аугуст
"донарис гроуп" с.а. сочиетате де асигурари-реасигурари ор.Резина, 5400 Комун   21057 Резина 27 аугуст
"друта-виорика" и.и. с.тахнаути, 5437     44274 Тахнаути Тахнаути /сатул/
"думбрава" ал с.р.л."алинк" ор.Резина, 5400     25272 Резина Трандафирилор
"думилиал ком" с.р.л. ор.Резина, 5400 Администратор   21595 Резина Матросов а.
  Контабилитатеа   21596 Резина Матросов а.
  Паза   21597 Резина Матросов а.
"елена корнос" бироул нотариал ор.Резина, 5400 Комун   21298 Резина 27 аугуст
      22138 Резина 27 аугуст
"еленге-конс" с.р.л. ор. Резина, 5400     92399 Резина Матросов а.
"елизабет- прим" с.р.л. интернет клуб ор.Резина, 5400     21680 Резина 1 маи
"еугениа джеферов" и.и. ор. Резина, 5400     26465 Чиорна Гагарин иурие
"еугениа ника" и.и. с.гидулени, 5417     66390 Гидулени Гидулени /сатул/
"еуродантранс" с.р.л. агентие де транспорт с.бусаука, 5432     93777 Бусаука Бусаука /сатул/
"евра плус" магазин ал и.и."меркур-кузуиок"(пеата) ор. Резина, 5400     21188 Резина Счиусев алексеи
"ексим асинт" с.а. компание де асигураре ор.Резина, 5400 Манагер   25070 Резина 27 аугуст
"експрес" и.и. (ин инчинта чинематографулуи), ор. Резина, 5400 Комун   21672 Резина 27 аугуст
"фармачиа фамилиеи" с.р.л. ор.Резина, 5400 Сала   25613 Резина 27 аугуст
  Сеф   25614 Резина 27 аугуст
"фарул нистреан" публикатие периодика, ор. Резина, 5400 Редактор-сеф   21074 Резина 27 аугуст
"фермопродеко" с.р.л. с.печесте, 5428 Директор   92910 Печисте Печисте /сатул/
"финконбанк" б.к. ор.Резина, 5400 Каса   25652 Резина 27 аугуст
  Контабил сеф   25651 Резина 27 аугуст
  Контабилитатеа   25653 Резина 27 аугуст
  Директор   25658 Резина 27 аугуст
  Сектиа кредите   25654 Резина 27 аугуст
"флореа лариса" и.и. с.тахнаути, 5437 Комун   44409 Тахнаути Тахнаути /сатул/
"фрати" с.р.л. ор.Резина, 5400     24381 Резина Пирогова
  Паза   21730 Резина Пирогова
"г.г.г. матросу" и.и. ор. Резина,5400 Комун   24803 Резина Счиусев алексеи
"гализ с.в." с.р.л. ор.Резина, 5400 Директор   23835 Резина Енергетичилор
  Диспечерат   21600 Резина Енергетичилор
"гама" с.р.л. ор. Резина, 5400 Директор   22758 Резина 27 аугуст
"гарант-хангану" и.и. паркаре ор.Резина, 5400 Комун   23742 Резина 1 маи
"гатиунвал"с.р.л., ор. Резина, 5400     24398 Резина Ломоносов михаил
"гемени-попа" и.и. ор.Резина, 5400     22738 Резина Счиусев алексеи
"гиочел" ал и.и. "алфромита-киабур" с.печисте, 5428     74499 Печисте Печисте /сатул/
"гиочел" гидулени с.гидулени, 5417     66424 Гидулени Гидулени /сатул/
"гиочел" градинита с.тахнаути, 5437     93242 Тахнаути Тахнаути /сатул/
"главзпласан" с.р.л. ор. Резина, 5400     24851 Резина Ломоносов михаил
"гратуит" "бироул вамал чентру" с. матеути 5423     43240 Матеути Матеути /сатул/
"грубии георге" и.и. ор. Резина, 5400 Директор   21728 Резина Басарабиа
"грубии георге" и.и. с.чинисеути, 5412 Комун   51239 Чинисеути Чинисеути /сатул/
      51795 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"грубии георге" и.и.ор. Резина, 5400 Директор   21483 Резина 1 маи
"хабитат" агентиа пентру дезволтаре регионала ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   21372 Резина Трандафирилор
  Директор   21360 Резина Трандафирилор
  Директор / факс   21290 Резина Трандафирилор
  Сала де калкулатоаре   21291 Резина Трандафирилор
"и.к.с. имсат чим" с.р.л. ор.Резина, 5400 Комун   26460 Резина Вииторулуи
      26491 Резина Вииторулуи
"иаса" и.и. ор.Резина, 5400 Контабил   21626 Резина 27 аугуст
"игнат-кредит" агентиа економие си импрумут банеск четатенилор с.игхатеи, 5450 Комун   48552 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"илие мереакре" господариа таранеаска с.месени, 5424 Директор   62230 Месени Месени /сатул/
"инмекс" и.с. с.чиорна, 5401 Сеф   26257 Чиорна Чиорна /сатул/
"интехагро" инспекторатул де стат ор.Резина, 5400 Инспектор   25287 Резина Волунтарилор
"интреприндереа де стат" ор. Резина, 5400 Директор   21718 Стохнаиа Нистреана
"инваков - мариа" и.и. с.тахнаути, 5437 Комун   44421 Тахнаути Тахнаути /сатул/
"инвестприватбанк" с.а. банка комерчиала ор.Резина, 5400 Каса   21862 Резина 27 аугуст
  Директор   21841 Резина 27 аугуст
"ион балан" господарие таранеаска с.игнатеи, 5420     92394 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"ион балан" и.и. магазин с.игнатеи, 5420 Комун   48581 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"ион балан" и.и. магазин с.игнатеи, 5420 Комун   48581 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"ион креанга" личеул теоретик с.куизаука, 5415     46207 Куизаука Куизаука /сатул/
"иринута-лернер"     22327 Резина 27 аугуст
"иуглиди-транс" и.и. ор.Резина, 5400     21711 Резина Дечебал
"извоареле-хородисте" господарие таранеаска с.хородисте, 5419 Бригада де трактоаре   76246 Хородисте Хородисте /сатул/
  Контабил-сеф   76231 Хородисте Хородисте /сатул/
  Депозит   76286 Хородисте Хородисте /сатул/
      76345 Хородисте Хородисте /сатул/
  Директор   76237 Хородисте Хородисте /сатул/
"изворас" асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор с.бусаука, 5432 Комун   93294 Бусаука Бусаука /сатул/
"жигули русу" и.и., статие де десервире техника а аутомобилелор, 5400 Директор   23938 Резина Матросов а.
"кодак" ал с.р.л. "фото-рапид" ор. Резина, 5400 Комун   22043 Резина 27 аугуст
"л.вирлан" и.и. магазин с.игнатеи, 5420     48495 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"ла бадика" бар ал и.и."базал" ор.Резина, 5400     25190 Резина 27 аугуст
"ла пиата" ал и.и. "норд-васиан", ор. Резина, 5400     24153 Резина Счиусев алексеи
  Контабилитатеа   21636 Резина Счиусев алексеи
"лакримиоара-алас" с.р.л. ор.Резина ( ин пиата), 5400 Комун   24188 Резина Счиусев алексеи
"лада кучеренко" и.и. ор.Резина, 5400     24873 Резина Ломоносов михаил
"ланграфт" с.р.л. ор.Резина 5400     21333 Резина Пачии
"лаванда" ал и.и "барбалат григоре" ор.Резина, 5400     23553 Резина Счиусев алексеи
"лидер ланд" ал с.р.л "ланграфт" ор.Резина, 5400     21313 Резина 27 аугуст
"лидиа гумении" и.и. магазин с.печестеа, 5428     92259 Печисте Печисте /сатул/
"лумина адеварулуи" бисерика ор.Резина, 5400     21402 Резина Солтис ион
"макон лукс" ал с.р.л. "русу оптимал" ор.Резина, 5400     21144 Резина Ломоносов михаил
  Комун / факс   21140 Резина Ломоносов михаил
"мариа" фризериа ор.Резина, 5400 Комун   21524 Резина Басарабиа
"мариа-кондреа" с.р.л. с.припичени-разести, 5430     65286 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
"маст-татаров" и.и. ателиер де кроиторие ор.Резина, 5400 Ателиер   24353 Резина 27 аугуст
  Директор   23577 Резина 27 аугуст
"макс виктор" с.р.л. ор.Резина, 5400 Антикамера   21663 Резина 1 маи
  Директор   21666 Резина 1 маи
"максимал"с.р.л. ор. Резина, 5400 Комун   22950 Резина Счиусев алексеи
"мазарести-рурал" с.р.л. господарие таранеаска с.припичени-резеси, 5430 Контабилитатеа   65280 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
  Директор   65230 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
  Ингинер-сеф   65289 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
  Паза   65399 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
"меркуриус" ал с.р.л. "новикор-агро" ор. Резина, 5400 Комун   22963 Резина Басарабиа
"местеаканул" градинита нр.3 с.чинисеути, 5412     51691 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"метаско-ком" с.р.л. ор. Резина, 5400     22232 Резина Енергетичилор
"метпласт" с.р.л. ор.Резина, 5400 Сеф   21761 Резина 27 аугуст
"мидус-агро" с.р.л. с.куизаука, 5415 Комун   46235 Куизаука Куизаука /сатул/
"михаил романеску" бироул нотариал ор.Резина, 5400     21322 Резина 27 аугуст
"минион груп" с.р.л. ор.Резина, 5400     21657 Резина Счиусев алексеи
"мобагро" с.р.л. с.екимаути, 5416 Контабилитатеа   47444 Екимаути Екимаути /сатул/
"молдова агроиндбанк" банка комерчиала ор.Резина, 5400 Каса   23152 Резина 27 аугуст
  Контабил сеф   22947 Резина 27 аугуст
  Контабил сеф аджункт   24205 Резина 27 аугуст
  Контабилитате   24311 Резина 27 аугуст
  Директор   22590 Резина 27 аугуст
  Економист / сектиа кредит   24646 Резина 27 аугуст
  Гарда   24490 Резина 27 аугуст
  Сектиа депунери си трансфер   22430 Резина 27 аугуст
"молдоватрансгаз" с.р.л. статиа де алиментаре ку газ ор. Резина, 5400 Комун   22006 Резина Митрополит дософтеи
      22983 Резина Митрополит дософтеи
"молдтелеком" с.а. ор.Резина, 5400 Администратор пе господарие   22492 Резина 27 аугуст
  Антикамера   22470 Резина 27 аугуст
  Антикамера-факс   21734 Резина 27 аугуст
  Асистента техника интернет   22306 Резина 27 аугуст
  Чентрала телефоника аксе-10   21199 Резина 27 аугуст
  Чентрала телефоника крос-бар   22070 Резина 27 аугуст
  Контабил сеф (иа.гандрабура)   21005 Резина 27 аугуст
  Контабилитатеа   22274 Резина 27 аугуст
  Директор (иу. уреки)   21001 Резина 27 аугуст
  Директор техник (г. парту)   21010 Резина 27 аугуст
  Ингинер пе експлуататие   23570 Резина 27 аугуст
  Паспортист   22475 Резина 27 аугуст
  Паза 24/24   22854 Резина 27 аугуст
  Сала де трансмисиуни   22331 Резина 27 аугуст
  Сеф сервичиу интретинере ретеле (в. морари)   21011 Резина 27 аугуст
  Сеф сервичиул комерчиал (в. попа)   23251 Резина 27 аугуст
  Сеф сервичиул техник (гх. перлог)   21299 Резина 27 аугуст
  Сервичиу информатии   1188 Резина 27 аугуст
  Сервичиу ресурсе умане, ингинер протектиа мунчии   22770 Резина 27 аугуст
  Бироул чентрализат репаратии Оператор (рурал) 21013 Резина 27 аугуст
    Оператор (рурале, урбане) 119 Резина 27 аугуст
    Оператор (урбан) 21301 Резина 27 аугуст
    Репаратии апарате де телефоане 21606 Резина 27 аугуст
  Бироул трафик телефон,телеграф(конворбири прин кабине,факс,ксерокс) Оператор 23505 Резина 27 аугуст
    Телеграф 1699 Резина 27 аугуст
  Бироул винзари (инсталари) Оператор персоане журидиче, физиче 22370 Резина 27 аугуст
    Оператор персоане журидиче, физиче 22470 Резина 27 аугуст
  Сервичиу клиентела (деконтари, акитари) Каса 24288 Резина 27 аугуст
    Оператори 22457 Резина 27 аугуст
  Сервичиул комерчиал Ретеауа мобила "уните" 21009 Резина 27 аугуст
    Сеф сервичиул комерчиал (в. попа) 23251 Резина 27 аугуст
    Техничиан пентру евидента 22370 Резина 27 аугуст
"морол-транс" с.р.л. с.гординести, 5418 Директор   64473 Гординести Гординести /сатул/
"наталиана-фарм" с.р.л. ор.Резина, 5400 Антикамера   22684 Резина Счиусев алексеи
  Комун   23787 Резина Счиусев алексеи
"ника" с.р.л. ателиер ор.Резина, 5400 Ателиер   24324 Резина Волунтарилор
"николаие андроник" и.и. с.тареука, 5438 Комун   33262 Тареука Тареука /сатул/
"нистру агро консулт" о.о. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   21389 Резина Счиусев алексеи
  Директор   24006 Резина Счиусев алексеи
"нистру", табара де одихна дин сахарна, 5432 Комун   93123 Сахарна Сахарна /сатул/
"нукарул-воитенко" магазин де карне ор. Резина, 5400     23554 Резина 27 аугуст
"одучи"с.р.л. ор.Резина, 5400     21633 Резина Енергетичилор
"олтл-гирлеа" и.и. господарие таранеаска ор.Резина, 5400     23079 Резина 1 маи
"омприко-инвест" с.р.л. ор.Резина, 5400     23861 Резина Флорилор
  Паза   23958 Резина Флорилор
"ора имплинирилор" клубул де фемеи ор.Резина, 5400 Комун   21785 Резина Сксчиусев алексеи
"ора имплинирилор" клубул де фемеи ор.Резина, 5400 Комун   21785 Резина Счиусев алексеи
"Орхей-газ" с.р.л. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   22407 Резина Ломоносов михаил
  Директор   22377 Резина Ломоносов михаил
  Диспечерат   904 Резина Ломоносов михаил
      22004 Резина Ломоносов михаил
  Маистру   22788 Резина Ломоносов михаил
  Маистру пе ретеле   21439 Резина Ломоносов михаил
  Оператори   23261 Резина Ломоносов михаил
  Сектиа де евидента газе   24026 Резина Ломоносов михаил
  Сектиа де продучере   25108 Резина Ломоносов михаил
"ост-норд-агроком" с.р.л. фабрика де пасари с.чинисеути, 5412 Комун   51225 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"ост-норд-агроком" с.р.л. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   23939 Резина 27 аугуст
"ост-норд-агроком" с.р.л. с.сахарна-ноуа, 5432 Комун   78203 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
"ост-норд-агроком" с.р.л.(с.р.л.хермес) ор.Резина, 5400 База   22574 Резина Матросов а.
  Директор   24072 Резина Матросов а.
"падов - друта" и.и. ор.Резина, 5400 (ин пиата) Комун   21566 Резина Счиусев алексеи
  Сала де комерчиализаре   23304 Резина Счиусев алексеи
"панифкооп" фабрика де пиине ор.Резина, 5400 Антикамера   23445 Резина Дачиа
  Контабилитатеа   23071 Резина Дачиа
  Директор   22062 Резина Дачиа
  Експедитиа   22802 Резина Дачиа
  Паза   23662 Резина Дачиа
"парсе-тутун" с.р.л. с.тареука, 5400 Антикамера   33490 Тареука Тареука /сатул/
  Директор   33492 Тареука Тареука /сатул/
  Паза   33491 Тареука Тареука /сатул/
"перла" фризериа ор.Резина, 5400 Комун   24195 Резина Басарабиа
"платон анатоли-жессика" и.и. с.месени, 5423     62300 Месени Месени /сатул/
"радиокомуникатии" и.с. ретранслатор с.трифести, 5436     92270 Трифести Трифести /сатул/
"ранао-транском" с.к. ор.Резина, 5400     26502 Резина Вииторулуи
"ред-норд" с.а. ("унион феноса") с.игнатеи, 5420 Диспечерат   48227 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"ред-норд" с.а. ор.Резина ("унион феноса"), 5400 Антикамера   22458 Резина 1 маи
  Авариат   22477 Резина 1 маи
  Оператори   24992 Резина 1 маи
"рефрачим" с.р.л. ор.Резина, 5400 Директор   26490 Резина Вииторулуи
"регистру" интреприндереа де стат "чентрул ресурселор информатионале де стат (сектиа де пасапоарте) ор.Резина, 5400 Сектиа евидента   21609 Резина Еминеску михаи
  Сектиа евидента документелор   21589 Резина Еминеску михаи
  Сеф   21588 Резина Еминеску михаи
"реглатранс" с.р.л. с.матеути, 5423 Комун   43714 Матеути Матеути /сатул/
      43715 Матеути Матеути /сатул/
"ремтен прогрес" с.к. с.р.л. ор. Резина 5400     21719 Резина Басарабиа
"Резина тур" и.и. ор.Резина, 5400 Контабилитате   21707 Резина Пачии
"резиндмонтаж" с.а. ор.Резина, 5400 Антикамера   22204 Резина Дачиа
  Ателиер   22303 Резина Дачиа
  Контабил-сеф   22189 Резина Дачиа
  Контабилитатеа   22903 Резина Дачиа
  Директор   22473 Резина Дачиа
  Факс   23233 Резина Дачиа
  Меканик супериор   22592 Резина Дачиа
  Паза   23409 Резина Дачиа
  Сектиа техничии секуритатии   22402 Резина Дачиа
  Сеф сектор   22882 Резина Дачиа
"риндуника" кафенеа (ин пиата) ор.Резина, 5400 Комун   23078 Резина Счиусев алексеи
"романита" градинита с.тареука, 5438     93241 Тареука Тареука /сатул/
"рз транском"с.а. паркул де ауто ор.Резина, 5400 Антикамера   22292 Резина 27 аугуст
  Контабилитате   22372 Резина 27 аугуст
  Директор   23437 Резина 27 аугуст
  Диспечерат   22853 Резина 27 аугуст
  Меканик   22853 Резина 27 аугуст
"сагас-груп" с.р.л. с.чинисеути, 5412 Комун   51242 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Контабилитатеа   51406 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"салве" с.р.л. ор. Резина, 5400 Комун   26205 Резина Вииторулуи
"салвис спиридон" (ла аутогара) ор.Резина, 5400     25076 Резина Счиусев алексеи
"салвис спиридон" и.и. с.матеути, 5423     43621 Матеути Матеути /сатул/
"салвис-спиридон" и.и. ор.Резина, 5400     22282 Резина 27 аугуст
"сектиа де конструктие господарие комунала си друмури" ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   22146 Резина 27 аугуст
  Сеф   25655 Резина 27 аугуст
"сервизокс" с.р.л. ор.Резина 5400 Комун   21840 Резина 27 аугуст
"сфинтул иоан ботезаторул" бисерика с.екимаути, 5416     47248 Екимаути Екимаути /сатул/
"сиера корческу" и.и. ор. Резина, 5400 Сеф   23450 Резина 1 маи
"синал-агро" с.р.л. с.солончени, 5434 Комун   41230 Солончени Солончени /сатул/
"сипор-плак" с.р.л. ор. Резина, 5400     21845 Резина 27 аугуст
"сирковеану" и.и. с.сиркова 5415     63448 Сиркова Сиркова /сатул/
"сириус" с.р.л. господарие таранеаска с.тареука, 5438     33487 Тареука Тареука /сатул/
"слохор-урик" с.р.л. с.хородисте, 5419 Антикамера   76239 Хородисте Хородисте /сатул/
  Авиачентрала (ток)   76249 Хородисте Хородисте /сатул/
  Бригада де трактоаре   76347 Хородисте Хородисте /сатул/
  Контабилитатеа   76241 Хородисте Хородисте /сатул/
  Директор   76230 Хородисте Хородисте /сатул/
"спечимонтаж" с.а. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   21564 Резина 27 аугуст
  Директор   23542 Резина 27 аугуст
"сперанта" чентрул де копии си тинерет с.куизаука, 5415     46423 Куизаука Куизаука /сатул/
"сперанта" с.а. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   22264 Резина Дечебал
  Директор   22131 Резина Дечебал
  Сантиер   22479 Резина Дечебал
"стефан чел маре" асочиатиа паринтеаска ор.Резина, 5400 Камин   25188 Резина 27 аугуст
  Директор   24403 Резина 27 аугуст
"стефан чел маре" личеул теоретик ор.Резина, 5400 Комун   23981 Резина 27 аугуст
      25352 Резина 27 аугуст
"стежаур маркет" каса де комерт, ор. Резина, 5400     23182 Резина 27 аугуст
"стелута" градинита с.матеути, 5423     43705 Матеути Матеути /сатул/
"стингинел" с.р.л. с.чинисеути, 5412     51822 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"супратен" ал с.к."аст-стил" с.р.л. ор.Резина, 5400     21726 Резина 27 аугуст
"светлана кожокари" и.и бар с.припичени-курки, 5430 Бар   65309 Припичени-курики Припичени куркх /сатул/
  Магазин   65379 Припичени-курики Припичени куркх /сатул/
"тинерии пентру христос" асочиатиа обстеаска ор.Резина, 5400 Комун   24588 Резина Орхей
"тодкаисан" с.р.л. ор.Резина, 5400     22254 Резина 27 аугуст
"труст-нискон" с.р.л. с.отак, 5426     40309 Отак Отак /сатул/
"тв елита", пост де телвизиуне прин каблу ал кооперативеи "молодости", 5400 Контабилитате   23668 Резина 1 маи
  Директор   23247 Резина 1 маи
  Факс   22393 Резина 1 маи
"тв елита", пост де телвизиуне прин каблу ал кооперативеи "молодости", 5400 Факс   22393 Резина 1 маи
"универмаг" ор.Резина, 5400 Комун   24451 Резина 27 аугуст
"универсал платон" с.р.л. каса де престари сервичии ор.Резина, 5400 Директор   22143 Резина 27 аугуст
"валеа кучиурчии" с.р.л. с.игнатеи, 5420 Комун   93144 Игнатеи Игнатеи /сатул/
  Паза   48513 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"валеа росканеи" с.р.л. господарие таранеаска с.игнатеи, 5420 Комун   48230 Игнатеи Игнатеи /сатул/
"валеа-росие" агентиа економие си импрумут банеск четатенилор дин молдова с.куизаука, 5415     46346 Куизаука Куизаука /сатул/
"валентина корческу" и.и. с.тареука, 5438     92379 Тахнаути Тахнаути /сатул/
"валмадол" с.р.л. господарие таранеаска с.тареука, 5438     33403 Тареука Тареука /сатул/
"веалисхард" с.р.л. с.чинисеути, 5412 Директор   93312 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Паза   92216 Чинисеути Чинисеути /сатул/
"виком фирма" с.р.л. ор. Резина, 5400 Комун   23243 Резина Орхей
"виком фирма" с.р.л. ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   23262 Резина Орхей
  Дипозит   24396 Резина Орхей
  Директор   22520 Резина Орхей
"вииторул ностру" с.р.л.(чентрул наркологик-дрогури), ор. Резина, 5400     21573 Резина Счиусев алексеи
"висзоосах" с.р.л. с.сахарна ноуа, 5432 Комун   78471 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
"вита-лакт чи" с.игнатеи, 5420     48461 Игнатеи Игнатеи /сатул/
,,качиур иурие,, и.и. ор. Резина, 5400     21898 Резина Ломоносов михаил
,,романита,, градинита с.екимаути, 5416     92366 Екимаути Екимаути /сатул/
,,салве,, с.р.л. ор. Резина 5400     26254 Резина Вииторулуи
Агентиа екологика зонала териториала ор.Резина, 5400 Инспектори   21759 Резина Волунтарилор
  Сеф   22343 Резина Волунтарилор
Агентиа економие си импрумут банеск а четатенилор дин молдова с.гидулени, 5417 Комун   66381 Гидулени Гидулени /сатул/
Агентиа пентру окупареа фортеи де мунка ор. Резина, 5400 Контабилитатеа   21838 Резина 27 аугуст
  Директор   23173 Резина 27 аугуст
  Инспектори   24374 Резина 27 аугуст
Агентиа териториала де асигураре медикала ор.Резина, 5400 Комун   23050 Резина Счиусев алексеи
Архива де стат ор.Резина, 5400     25329 Резина 27 аугуст
Асочиатиа биневола комбатереа инчедиилор ор.Резина, 5400 Диспечерат   25332 Резина Еминеску михаи
  Телефон де контакт акаса   23774 Резина Еминеску михаи
Асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор ор. Резина, 5400 Комун   25640 Резина 27 аугуст
Аутогара ор.Резина, 5400 Диспечерат / информатиа   22543 Резина Счиусев алексеи
Б.к. "молдиндконбанк" с.а.репрезентанта 21 дин ор. Резина, 5400 Економист сеф   25353 Резина Счиусев алексеи
Б.к."молдиндконбанк" с.а. филиала ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   22211 Резина 27 аугуст
      22656 Резина 27 аугуст
  Директор   22659 Резина 27 аугуст
  Сектиа кредите   21859 Резина 27 аугуст
      24788 Резина 27 аугуст
Банка де економии нр.37/132 с.лалова, 5421 Комун   75487 Лалова Лалова /сатул/
Банка де економии с.чинисеути, 5412     51366 Чинисеути Чинисеути /сатул/
Банка де економии с.куизаука, 5415     93232 Куизаука Куизаука /сатул/
Банка де економии с.гидулени, 5417     66336 Гидулени Гидулени /сатул/
Банка де економии с.игнатеи, 5420     48549 Игнатеи Игнатеи /сатул/
Банка де економии с.матеути, 5423     43644 Матеути Матеути /сатул/
Банка де економии с.папаути, 5427     77537 Папаути Папаути /сатул/
Банка де економии с.печесте, 5428     74337 Печисте Печисте /сатул/
Банка де економии с.сиркова, 5415     63584 Сиркова Сиркова /сатул/
Библиотека ор.Резина, 5400     24472 Резина Еминеску михаи
  Директор   22836 Резина Еминеску михаи
Библиотека с.чиорна, 5400 Комун   26266 Чиорна Гагарин иурие
Бироул архитектура ор.Резина, 5400 Архитектор   23650 Резина 27 аугуст
  Бироул де проиектаре   21712 Резина 27 аугуст
  Бироул де проиектаре.   22838 Резина 27 аугуст
Бироул де асистента журидика ор.Резина, 5400 Комун   23901 Резина Волунтарилор
Бироул де ексаминаре си евидента а транспортулуи ор. Резина (инматрикуларе, мрао), 5400 Инспектори   21275 Резина Еминеску михаи
  Сеф   21276 Резина Еминеску михаи
Бироул нотариал де стат ор.Резина, 5400 Комун   24413 Резина Еминеску михаи
Бироул нотариат приват ор.Резина, 5400     21647 Резина Счиусев алексеи
Бисерика ортодокса "акопереминтул маичии домнулуи" ор.Резина, 5400     22600 Резина 27 аугуст
Бисерика с.матеути, 5423     43605 Матеути Матеути /сатул/
К.к."аqуатраде" с.р.л. ор.Резина, 5400     21892 Резина 27 аугуст
  Факс/интернет   21893 Резина 27 аугуст
Камера де комерт си индустрие филиала ор.Резина, 5400 Експерти   22367 Резина 27 аугуст
Каминул сколии професионале 84 ор.Резина, 5400 Комун   24560 Резина Матросов а.
Кариера с.трифести, 5436     93166 Трифести Трифести /сатул/
Каса де култура ор.Резина, 5400 Казангерие / паза   22776 Резина 27 аугуст
  Директор   23186 Резина 27 аугуст
Каса териториала де асигурари сочиале ор.Резина, 5400     21537 Резина 27 аугуст
  Директор аджункт   21693 Резина 27 аугуст
  Факс   22991 Резина 27 аугуст
  Инспектори   23854 Резина 27 аугуст
  Сектиа калкулареа пенсиеи   22681 Резина 27 аугуст
  Сектиа евидента индивидуала а контрибуабилилор   21277 Резина 27 аугуст
  Сектиа венитури   21536 Резина 27 аугуст
      23961 Резина 27 аугуст
  Сеф директиеи дрептури сочиале   22971 Резина 27 аугуст
Чентрул де медичина легала ор. Резина, 5400 Антикамера   23358 Резина 27 аугуст
  Медик-сеф   21681 Резина 27 аугуст
Чентрул де медичина превентива ор.Резина, 5400 Антикамера   24694 Резина Счиусев алексеи
  Контабилитатеа   21691 Резина Счиусев алексеи
  Директор   22673 Резина Счиусев алексеи
  Директор аджункт   24695 Резина Счиусев алексеи
  Лаборатор   24964 Резина Счиусев алексеи
  Сеф де сектие   24962 Резина Счиусев алексеи
Чентрул милитар а раионулуи Резина, ор. Резина, 5400 Комисар   22890 Резина Счиусев алексеи
  Евидента рекрутилор   22323 Резина Счиусев алексеи
  Локтииторул комисарулуи   21690 Резина Счиусев алексеи
Комисариатул де политие ор.Резина, 5400 Комисар   22880 Резина Волунтарилор
  Комисар аджункт   22236 Резина Волунтарилор
      23040 Резина Волунтарилор
      23841 Резина Волунтарилор
      23967 Резина Волунтарилор
  Контабилитатеа   24842 Резина Волунтарилор
  Факс   22634 Резина Волунтарилор
  Политиа криминала   24469 Резина Волунтарилор
  Политиа рутиера   22415 Резина Волунтарилор
      22935 Резина Волунтарилор
  Политист де сектор   25485 Резина Волунтарилор
  Сектиа анкхета пенала   22031 Резина Воволунтарилор
Комисариатул де политие ор.Резина, 5400 Сектиа анкхета пенала   22031 Резина Волунтарилор
      25361 Резина Волунтарилор
  Сектиа деликате трансфронталиере   24736 Резина Волунтарилор
      25236 Резина Волунтарилор
  Сектиа ордине публика   22961 Резина Волунтарилор
  Сектиа телекомуникатии   24991 Резина Волунтарилор
  Телефон де инкредере   22288 Резина Волунтарилор
  Унитатеа де гарда   902 Резина Волунтарилор
      22980 Резина Волунтарилор
Консилиул раионал ор.Резина, 5400 Администратиа публика   21012 Резина 27 аугуст
  Антикамера   22058 Резина 27 аугуст
  Архитектор   23650 Резина 27 аугуст
  Комитетул синдикал   24816 Резина 27 аугуст
  Контабил-сеф   21014 Резина 27 аугуст
  Депутат парламентар   23501 Резина 27 аугуст
  Журист   24733 Резина 27 аугуст
  Паза   24412 Резина 27 аугуст
  Пресединте   22650 Резина 27 аугуст
  Секретар   22057 Резина 27 аугуст
  Сеф-аджункт ал директиеи административе тереториале де контрол Орхей   24320 Резина 27 аугуст
  Вичепресединте   22056 Резина 27 аугуст
  Вичепресединте / факс   22750 Резина 27 аугуст
Кооператива де консум ор.Резина, 5400 Каса   23298 Резина 27 аугуст
  Контабил-сеф   22791 Резина 27 аугуст
  Контабилитатеа   23383 Резина 27 аугуст
      24864 Резина 27 аугуст
  Директор   22752 Резина 27 аугуст
Директиа агрикола ор.Резина, 5400 Сеф директие   24537 Резина 27 аугуст
  Спечиалисти   24665 Резина 27 аугуст
Директиа асистента сочиала си протектиа фамилиеи ор.Резина, 5400 Контабилитатеа   22934 Резина 27 аугуст
  Сеф   22250 Резина 27 аугуст
  Сеф сектиеи десервире сочиала ла домичилиул   23685 Резина 27 аугуст
  Спечиалист коордонатор   24344 Резина 27 аугуст
  Спечиалист принчипал   21874 Резина 27 аугуст
      22739 Резина 27 аугуст
Директиа култура ор. Резина, 5400 Комун   22941 Резина 27 аугуст
Директиа де ексекутаре а дечизиилор жудичиаре ор.Резина, 5400     22864 Резина Счиусев алексеи
  Сеф   23627 Резина Счиусев алексеи
Директиа финанчиара ор.Резина, 5400 Консултант   23707 Резина 27 аугуст
  Контабил-сеф   21502 Резина 27 аугуст
  Контабилитатеа   23739 Резина 27 аугуст
  Економист   23980 Резина 27 аугуст
      24617 Резина 27 аугуст
  Журист   21501 Резина 27 аугуст
  Сеф аджункт   21073 Резина 27 аугуст
  Сеф директие финанчиаре   21072 Резина 27 аугуст
Директиа генерала инватаминт, тинерет си спорт ор.Резина, 5400 Чентру методик   22951 Резина 27 аугуст
  Комитетул синдикал   23378 Резина 27 аугуст
  Контабилитатеа   24990 Резина 27 аугуст
  Директор   24369 Резина 27 аугуст
  Инспектор   22357 Резина 27 аугуст
      22748 Резина 27 аугуст
      25191 Резина 27 аугуст
Директиа паза де стат ор.Резина, 5400 Антикамера   23794 Резина Ломоносов михаил
  Контабилитатеа   22340 Резина Ломоносов михаил
  Директор   22353 Резина Ломоносов михаил
  Ингинер-сеф   22097 Резина Ломоносов михаил
  Пупитру 1   23704 Резина Ломоносов михаил
  Пупитру 2   23966 Резина Ломоносов михаил
Директиа пентру статистика а раионулуи Резина, 5400 Контабил-сеф   24547 Резина Пачии
  Директор   22588 Резина Пачии
  Економист   23187 Резина Пачии
      25200 Резина Пачии
Директиа раионале санитар-ветеринаре си пентру сигуранта продуселор де оригина анимала ор.Резина, 5400 Комун   22438 Резина Некулче ион
  Контабилитатеа   22439 Резина Некулче ион
  Директор   21821 Резина Некулче ион
  Сектиа ресурсе умане   23891 Резина Некулче ион
  Репрезентанта с.чинисеути, 5412 Комун 51394 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Репрезентанта с.гординести, 5418 Комун 64288 Гординести Гординести /сатул/
Директиа ситуатии ексчептионале ор.Резина, 5400 Диспечерат   901 Резина 1 маи
      23001 Резина 1 маи
  Сефул   24376 Резина 1 маи
Диспечерателе ор.Резина,5400 Диспечерат "апа - канал" Диспечерат / паралел 24901 Резина Резина /сатул/
  Диспечерат сервичиул локатив Диспечерат / паралел 24901 Резина Резина /сатул/
  Диспечератул "Орхей-газ" Диспечерат 22004 Резина Резина /сатул/
  Диспечератул "ред-норд" ("унион-феноса") Авариат 22477 Резина Резина /сатул/
Фабрика материале де конструктие ор.Резина, 5400 Антикамера   22558 Резина 27 аугуст
  Антикамера / факс   24299 Резина 27 аугуст
  Контабилитатеа   22380 Резина 27 аугуст
  Директор   21320 Резина 27 аугуст
  Ингинер   22384 Резина 27 аугуст
Филиала поста молдовеи ор. Резина, 5400 Каса   23740 Резина 27 аугуст
  Контабил-сеф   22670 Резина 27 аугуст
  Директор   21436 Резина 27 аугуст
  Факс   22214 Резина 27 аугуст
  Сала   23541 Резина 27 аугуст
  Сектиа абонаре   23695 Резина 27 аугуст
  Сектиа асигураре   23446 Резина 27 аугуст
  Сектиа контрол мандате   23659 Резина 27 аугуст
  Сектиа економие   22561 Резина 27 аугуст
  Филиала офичиулуи постал чентрал Резина нр.3 ор. Резина, 5400 Комун 23541 Резина Еминеску михаи
Гимназиул интернат с.чинисеути, 5412 Контабилитатеа   51259 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Директор   51241 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Пунктул медикал   51250 Чинисеути Чинисеути /сатул/
Гимназиул ор.Резина, 5400 Комун   22244 Резина Пачии
Гимназиул с.бусаука, 5432     73224 Бусаука Бусаука /сатул/
Гимназиул с.чиорна, 5400     26146 Чиорна Гагарин иурие
Гимназиул с.когилничени, 5414     72271 Когилничени Когилничени /сатул/
Гимназиул с.гидулени, 5417     66235 Гидулени Гидулени /сатул/
Гимназиул с.гординести, 5418     64329 Гординести Гординести /сатул/
Гимназиул с.гординести, 5418 Комун   64329 Гординести Гординести /сатул/
Гимназиул с.лалова, 5421     75322 Лалова Лалова /сатул/
Гимназиул с.липчени 5422     42221 Липчени Липчени /сатул/
Гимназиул с.месени, 5424     62274 Месени Месени /сатул/
Гимназиул с.минчени де жос, 5429     92114 Минчении де жос Минчении де жос /сатул/
Гимназиул с.отак, 5426 Директор   92233 Отак Отак /сатул/
Гимназиул с.папаути, 5427 Канчелариа   77231 Папаути Папаути /сатул/
Гимназиул с.припичени, 5430 Комун   65245 Припичени-курики Припичени куркх /сатул/
Гимназиул с.сахарна ноуа, 5432     78239 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
Гимназиул с.си, 5433 Канчелариа   63338 Сиркова Сиркова /сатул/
Гимназиул с.сиркова, 5415 Комун   63230 Сиркова Сиркова /сатул/
Гимназиул с.слобозиа-хородисте, 5419     76355 Хородисте Хородисте /сатул/
Гимназиул с.солончени, 5434     41219 Солончени Солончени /сатул/
Гимназиул с.тахнаути, 5437 Директор   93156 Тахнаути Тахнаути /сатул/
Гимназиул с.тарасова, 5435 Канчелариа   79232 Тарасова Тарасова /сатул/
Господариа силвика де стат с.матеути, 5423 Комун   93368 Матеути Матеути /сатул/
Градинита "албинута" с.перени, 5416     50241 Перени Перени /сатул/
Градинита 2 "андриес", ор. Резина, 5400 Сеф   23591 Резина Пирогова
Градинита 5, "букуриа" ор.Резина, 5400     23691 Резина 27 аугуст
Градинита де копии с.солончени, 5434 Комун   41415 Солончени Солончени /сатул/
Градинита с. припичени-резеси, 5430     92195 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
Градинита с.месени, 5424     62413 Месени Месени /сатул/
И.и. "дпв-дулгеру" ор.Резина, 5400     22891 Резина 27 аугуст
И.м. "тирекс-петрол" с.а. статиа алиментаре ку продусе петролиере ор. Резина, 5400     21255 Резина Волунтарилор
Имсп чентрул медичилор де фамилие ор. Резина, 5400 Кабинет фтизиопнеумологик   23764 Резина Счиусев алексеи
  Кабинетул методик   22897 Резина Счиусев алексеи
  Комун   21847 Резина Счиусев алексеи
  Директор аджункт   25643 Резина Счиусев алексеи
  Факс   23598 Резина Счиусев алексеи
  Лаборатор   23286 Резина Счиусев алексеи
  Манагер   22987 Резина Счиусев алексеи
  Медикул сеф   21778 Резина Счиусев алексеи
  Регистратура   23389 Резина Счиусев алексеи
Инспектиа де стат ин конструктие ор. Резина, 5400 Инспектор   22654 Резина Счиусев алексеи
Инспектиа мунчии ор. Резина, 5400     25123 Резина Счиусев алексеи
Инспекторатул енергетик де стат ор. Резина, 5400     23897 Резина 1 маи
Инспекторатул фискал де стат ор. Резина, 5400 Антикамера   24507 Резина 27 аугуст
  Контабил-сеф   23476 Резина 27 аугуст
  Директор   21870 Резина 27 аугуст
  Инспектори   23296 Резина 27 аугуст
  Сектиа администраре фискала   23249 Резина 27 аугуст
  Сектиа контрол   23178 Резина 27 аугуст
  Сектиа де урмарире а платилор   24273 Резина 27 аугуст
  Сектиа импозитареа а персоанелор физиче   24916 Резина 27 аугуст
  Сектие администраре фискала   23347 Резина 27 аугуст
  Сеф аджункт   21658 Резина 27 аугуст
  Сеф сектиеи администраре фискала   21654 Резина 27 аугуст
Инспекторатул генерал де суправегере фитосанитара си контрол семинчер Комун   25511 Резина Пачии
Инспекторатул генерал де суправегере фитосанитара си контрол семинчер ор.Резина, 5400 Инспектор   21853 Резина Хасдеу богдан петричеико
Инспекторатул раионал де стат пентру семинте ор. Резина, 5400     23097 Резина Матросов а.
Институтиа пенитенчиара 17, 5400 Директор / факс   22730 Стохнаиа Нистреана
  Паза   22649 Стохнаиа Нистреана
Институтул де реформе пенале 5400 Комун   21767 Резина Счиусев алексеи
Интреприндереа де стат пентру силвикултура с. типова, 5421 Кантонул нр.4 околул силвик   93183 Типова Типова /сатул/
Жудекаториа ор.Резина, 5400 Антикамера   25622 Резина Волунтарилор
  Канчелариа   25610 Резина Волунтарилор
  Контабилитатеа   25621 Резина Волунтарилор
  Жудекатор а.балан   25619 Резина Волунтарилор
  Жудекатор а.леаху   25616 Резина Волунтарилор
  Жудекатор л.котага   25617 Резина Волунтарилор
  Жудекатор макриничи   25618 Резина Волунтарилор
  Жудекатор т.ангел   21755 Резина Волунтарилор
  Пресединте   21617 Резина Волунтарилор
Лабораторул директиеи раионале санитар-ветеринаре си пентру сигуранта продуселор де оригине анимала (дин пиата) ор.Резина, 5400 Комун   22347 Резина Счиусев алексеи
Личеул теоретик рус "а.пускин" ор.Резина, 5400 Канчелариа   23230 Резина Еминеску михаи
  Директор   22552 Резина Еминеску михаи
Личеул теоретик с.екимаути, 5416 Комун   47268 Екимаути Екимаути /сатул/
Личеул теоретик с.игнатеи, 5420 Канчелариа   48275 Игнатеи Игнатеи /сатул/
Личеул теоретик с.печесте, 5428     74224 Печисте Печисте /сатул/
Магазин алиментар "консум кооп" с.припичени, 5430 Комун   65268 Припичени-курики Припичени куркх /сатул/
Магазин алиментар "консум кооп" с.сахарна ноуа, 5432     78477 Сахарна Сахарна /сатул/
Магазин алиментар "консум кооп" с.сахарна векхе, 5432     78277 Сахарна Сахарна /сатул/
Магазин алиментар ал "консум кооп" с.игнатеи, 5420     48350 Игнатеи Игнатеи /сатул/
Магазин алиментар с.босернита, 5401     26197 Босернита Босернита /сатул/
Магазин алиментаре "консум кооп" с.тарасова, 5435     79255 Тарасова Тарасова /сатул/
Магазин де продусе алиментаре (асекооп) с.печесте, 5428     74225 Печисте Печисте /сатул/
Магазин де продусе алиментаре (асекооп) с.сиркова, 5433     63251 Сиркова Сиркова /сатул/
Магазин де продусе алиментаре 17 (дежурнии), ор. Резина, 5400     23059 Резина Еминеску михаи
Магазин де продусе алиментаре ал с.р.л."догавлад" (хермес), ор. Резина, 5400     22712 Резина 27 аугуст
Магазин де продусе алиментаре нр.11, ор. Резина, 5400 (стеклиаска)     23368 Резина 27 аугуст
Магазин де продусе алиментаре с.чиорна, 5400     26207 Чиорна Чиорна /сатул/
Магазин де продусе алиментаре с.стокнаиа, 5400     22603 Стохнаиа Чиресилор
Магазин нр.1 ал "феникс еремеев" и.и. с.сиркова, 5415     63451 Сиркова Сиркова /сатул/
Магазин универсал ал асочиатиеи де консум, ор. Резина, 5400     24707 Резина 27 аугуст
  Дипозит   23291 Резина 27 аугуст
  Сектиа кулинарие   24459 Резина 27 аугуст
Магазину нр.2 ал "феникс еремеев" с. сиркова, 5415 Комун   63566 Сиркова Сиркова /сатул/
Манастиреа сахарна, 5432     78500 Сахарна Сахарна /сатул/
Манастиреа типова, 5421     31255 Типова Типова /сатул/
Околул силвика де стат с.чинисеути, 5412     51208 Чинисеути Чинисеути /сатул/
Офичиул кадастрал териториал ор.Резина (бти), 5400     25106 Резина Еминеску михаи
  Сеф   21608 Резина Еминеску михаи
Офичиул де старе чивила ор. Резина, 5400 Антикамера   21602 Резина Еминеску михаи
  Сеф   21601 Резина Еминеску михаи
Офичиул постал с. чинисеути, 5412 Комун   51233 Чинисеути Чинисеути /сатул/
Офичиул постал с. чиорна, 5400     26243 Чиорна Гагарин иурие
Офичиул постал с. когилничени, 5414     72233 Когилничени Когилничени /сатул/
Офичиул постал с. екимаути, 5416     47233 Екимаути Екимаути /сатул/
Офичиул постал с. гидулени, 5417     66233 Гидулени Гидулени /сатул/
Офичиул постал с. гординести, 5418     64233 Гординести Гогординести /сатул/
Офичиул постал с. гординести, 5418 Комун   64233 Гординести Гординести /сатул/
Офичиул постал с. игнатеи, 5420     48233 Игнатеи Игнатеи /сатул/
Офичиул постал с. лалова, 5421     75233 Лалова Лалова /сатул/
Офичиул постал с. матеути, 5423     43233 Матеути Матеути /сатул/
Офичиул постал с. минчени, 5429     92102 Минчении де жос Минчении де жос /сатул/
Офичиул постал с. отак, 5426     40233 Отак Отак /сатул/
Офичиул постал с. печесте, 5428     74233 Печисте Печисте /сатул/
Офичиул постал с. припичени, 5430     65233 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
Офичиул постал с. сиркова, 5415     63233 Сиркова Сиркова /сатул/
Офичиул постал с. тахнаути, 5423     44233 Тахнаути Тахнаути /сатул/
Офичиул постал с. тарасова, 5435     79233 Тарасова Тарасова /сатул/
Офичиул постал с.бусаука, 5432     73233 Бусаука Бусаука /сатул/
Офичиул постал с.куизаука, 5415     46233 Куизаука Куизаука /сатул/
Офичиул постал с.хородисте, 5427     76233 Хородисте Хородисте /сатул/
Офичиул постал с.липчени, 5422     42244 Липчени Липчени /сатул/
Офичиул постал с.месени, 5424     62233 Месени Месени /сатул/
Офичиул постал с.папаути, 5427     77233 Папаути Папаути /сатул/
Офичиул постал с.перени, 5429     50222 Перени Перени /сатул/
Офичиул постал с.сахарна ноуа, 5432     78233 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
Офичиул постал с.сахарна векхе, 5432     78209 Сахарна Сахарна /сатул/
Офичиул постал с.солончени, 5434     41233 Солончени Солончени /сатул/
Офичиул постал с.тареука, 5438     33276 Тареука Тареука /сатул/
Офичиул постал с.трифести, 5436     49233 Трифести Трифести /сатул/
Пардидул алианта молдовеи ор. Резина, 5400     21869 Резина 27 аугуст
Пардидул популар крестин демократ ор. Резина,5400     21002 Резина 27 аугуст
Примариа минчени де жос, 5429 Контабилитатеа   92105 Минчении де жос Минчении де жос /сатул/
  Примар   93170 Минчении де жос Минчении де жос /сатул/
  Примар/факс   92262 Минчении де жос Минчении де жос /сатул/
Примариа ор. Резина. 5400 Антикамера   22844 Резина 27 аугуст
  Архитектор   23005 Резина 27 аугуст
  Касангериа   23959 Резина 27 аугуст
  Контабил-сеф   21653 Резина 27 аугуст
  Контабилитатеа   23172 Резина 27 аугуст
      25471 Резина 27 аугуст
  Журист   21649 Резина 27 аугуст
  Примар   21650 Резина 27 аугуст
  Секретарул консилиулуи орасенеск   21648 Резина 27 аугуст
  Сектиа де планификаре   22644 Резина 27 аугуст
  Сектиа тинерет си спорт   23500 Резина 27 аугуст
  Спечиалист пентру реглементареа регимулуи проприетатии фунчиаре   22444 Резина 27 аугуст
  Спечиалисти ин проблемеле причеперии фискале (импозитареа)   22141 Резина 27 аугуст
  Вичепримар   23131 Резина 27 аугуст
Примариа с. папаути, 5427 Антикамера   77238 Папаути Папаути /сатул/
  Контабилитатеа   77385 Папаути Папаути /сатул/
  Примар   77236 Папаути Папаути /сатул/
Примариа с. печесте, 5428 Антикамера   74238 Печисте Печисте /сатул/
  Контабил- сеф   74409 Печисте Печисте /сатул/
  Примар   74236 Печисте Печисте /сатул/
Примариа с. перени, 5416 Антикамера   50238 Перени Перени /сатул/
  Контабилитатеа   50294 Перени Перени /сатул/
  Примар   50236 Перени Перени /сатул/
Примариа с. трифести, 5436 Антикамера   49238 Трифести Трифести /сатул/
  Контабилитатеа   49349 Трифести Трифести /сатул/
  Примар   49236 Трифести Трифести /сатул/
Примариа с.бусаука, 5432 Антикамера   93500 Бусаука Бусаука /сатул/
  Контабилитатеа   73236 Бусаука Бусаука /сатул/
  Примар   92436 Бусаука Бусаука /сатул/
Примариа с.чинисеути, 5412 Антикамера   51238 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Контабилитатеа   51237 Чинисеути Чинисеути /сатул/
  Примар   51236 Чинисеути Чинисеути /сатул/
Примариа с.когилничени, 5414 Антикамера   72236 Когилничени Когилничени /сатул/
  Контабилитатеа   72301 Когилничени Когилничени /сатул/
  Примар   72236 Когилничени Когилничени /сатул/
Примариа с.куизаука, 5415 Антикамера   92246 Куизаука Куизаука /сатул/
  Консултант локал   92697 Куизаука Куизаука /сатул/
  Примар / контабилитатеа   46236 Куизаука Куизаука /сатул/
Примариа с.екимаути, 5416 Антикамера   47238 Екимаути Екимаути /сатул/
  Контабил-сеф   47202 Екимаути Екимаути /сатул/
  Контабилитатеа   47531 Екимаути Екимаути /сатул/
  Примар   47236 Екимаути Екимаути /сатул/
Примариа с.гидулени, 5417 Антикамера   66236 Гидулени Гидулени /сатул/
  Контабилитатеа   66434 Гидулени Гидулени /сатул/
  Примар   66238 Гидулени Гидулени /сатул/
Примариа с.гординести, 5418 Антикамера   64236 Гординести Гординести /сатул/
  Контабилитатеа   64487 Гординести Гординести /сатул/
  Примар   64486 Гординести Гординести /сатул/
Примариа с.хородисте, 5419 Антикамера   76238 Хородисте Хородисте /сатул/
  Контабилитатеа   76478 Хородисте Хородисте /сатул/
  Примар   76236 Хородисте Хородисте /сатул/
Примариа с.игнатеи, 5420 Антикамера   48238 Игнатеи Игнатеи /сатул/
  Примар   48236 Игнатеи Игнатеи /сатул/
Примариа с.лалова, 5421 Антикамера   75238 Лалова Лалова /сатул/
  Примар   75236 Лалова Лалова /сатул/
Примариа с.липчени, 5422 Антикамера   42238 Липчени Липчени /сатул/
  Примар   42236 Липчени Липчени /сатул/
Примариа с.матеути, 5423 Антикамера   43238 Матеути Матеути /сатул/
  Комун   43619 Матеути Матеути /сатул/
  Контабилитатеа   43618 Матеути Матеути /сатул/
  Примар   43236 Матеути Матеути /сатул/
Примариа с.месени, 5424     62236 Месени Месени /сатул/
Примариа с.отак, 5426 Антикамера / контабилитатеа   40238 Отак Отак /сатул/
  Примар   40236 Отак Отак /сатул/
Примариа с.припичени, 5430 Антикамера   65403 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
  Контабилитатеа   65404 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
  Примар   65236 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
Примариа с.сахарна, 5432 Контабилитатеа   78238 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
  Примар   78236 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
  Секретара   78426 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
Примариа с.сиркова, 5433 Антикамера   63238 Сиркова Сиркова /сатул/
  Контабилитатеа   63628 Сиркова Сиркова /сатул/
Примариа с.сиркова, 5433 Контабилитатеа   63628 Сиркова Сиркова /сатул/
  Примар   63236 Сиркова Сиркова /сатул/
Примариа с.солончени, 5434 Комун   41483 Солончени Солончени /сатул/
  Контабилитатеа   41266 Солончени Солончени /сатул/
  Примар   41236 Солончени Солончени /сатул/
Примариа с.тареука си с.тахнаути, 5438 Антикамера   33238 Тареука Тареука /сатул/
  Контабилитатеа   33515 Тареука Тареука /сатул/
  Примар   33236 Тареука Тареука /сатул/
Прокуратура орасулуи Резина, 5400 Канчелариа   23871 Резина Пачии
  Комун   25623 Резина Пачии
  Прокурор   22990 Резина Пачии
  Прокурор аджункт   21555 Резина Пачии
      22946 Резина Пачии
      23130 Резина Пачии
      23772 Резина Пачии
Пунктул медикал с. бучиуска, 5432 Комун   78514 Бучиуска Бучиуска /сатул/
Пунктул медикал с. бусаука, 5432     73324 Бусаука Бусаука /сатул/
Пунктул медикал с. хородисте, 5419     76268 Хородисте Хородисте /сатул/
Пунктул медикал с. игнатеи, 5420     48344 Игнатеи Игнатеи /сатул/
Пунктул медикал с. лалова, 5421     75249 Лалова Лалова /сатул/
Пунктул медикал с. отак, 5426     40217 Отак Отак /сатул/
Пунктул медикал с. папаути, 5427     77316 Папаути Папаути /сатул/
Пунктул медикал с. печисте, 5428     74281 Печисте Печисте /сатул/
Пунктул медикал с. пискарести, 5433     92559 Пискарести Пискарести /сатул/
Пунктул медикал с. припичени, 5430     65244 Припичени-курики Припичени куркх /сатул/
Пунктул медикал с. тарасова, 5435     79275 Тарасова Тарасова /сатул/
Пунктул медикал с. тареука, 5438     33209 Тареука Тареука /сатул/
Пунктул медикал с. типова, 5421     31236 Типова Типова /сатул/
Пунктул медикал с. трифести, 5436     49217 Трифести Трифести /сатул/
Пунктул медикал с.чинисеути, 5412     51307 Чинисеути Чинисеути /сатул/
Пунктул медикал с.когилничени, 5414     72278 Когилничени Когилничени /сатул/
Пунктул медикал с.куизаука, 5415     46273 Куизаука Куизаука /сатул/
Пунктул медикал с.екхмаути, 5416     47246 Екимаути Екимаути /сатул/
Пунктул медикал с.гидулени, 5417     66322 Гидулени Гидулени /сатул/
Пунктул медикал с.горднести, 5418     64279 Гординести Гординести /сатул/
Пунктул медикал с.липчени,5422     42210 Липчени Липчени /сатул/
Пунктул медикал с.матеути, 5423     43254 Матеути Матеути /сатул/
Пунктул медикал с.месени, 5424     62269 Месени Месени /сатул/
Пунктул медикал с.минчени де жос, 5429     92106 Минчении де жос Минчении де жос /сатул/
Пунктул медикал с.сахарна ноуа, 5432     92999 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
Пунктул медикал с.сахарна векхе, 5432     78279 Сахарна Сахарна /сатул/
Пунктул медикал с.сиркова, 5433     63270 Сиркова Сиркова /сатул/
Пунктул медикал с.слобозиа хородисте, 5419     76207 Хородисте Хородисте /сатул/
Пунктул медикал с.солончени, 5434     41240 Солончени Солончени /сатул/
Пунктул медикал с.тахнаути, 5437     44283 Тахнаути Тахнаути /сатул/
Пунктул медикал, с. перени 5436     50357 Перени Перени /сатул/
Рестарантул ал с.р.л. "сематрус - лилиа" ор. Резина, 5400     21155 Резина Еминеску михаи
С.а."ауто-презент", ор. Резина, 5400 Директор   189 Резина Ломоносов михаил
      25400 Резина Ломоносов михаил
С.а."аутоприм-сервиче", ор. Резина, 5400 Комун   21620 Резина Ломоносов михаил
С.а."букуриа" нр.7/1 ор.Резина, 5400     24488 Резина 27 аугуст
С.к. "басапетрол" с.р.л., статиа пеко дин хородисте, 5419     76248 Хородисте Хородисте /сатул/
С.к. "басапетрол" с.р.л., статиа пеко дин припичени-разести, 5430     65336 Припичени-разести Припичени резес /сатул/
С.к. "еко-био-пласт" с.р.л. ор.Резина, 5400 Директор   93371 Резина Дачиа
С.к. "лукоил-молдова" с.р.л., статиа пеко дин тареука, 5438 Комун   22873 Тареука Тареука /сатул/
С.к. "навикор-агро" с.р.л. с.тареука, 5438     33517 Тареука Тареука /сатул/
С.к. "пластал" с.р.л. ор.Резина, 5400     93300 Резина Счиусев алексеи
С.к. "примаутосервиче нр.2" с.р.л. ор.Резина, 5400 Директор   21830 Резина Енергетичилор
  Експерт ла тестаре   21844 Резина Енергетичилор
С.к. "роксетех-сервиче" с.р.л. ор.Резина, 5400 Сеф   23155 Резина Матросов а.
С.к. "сзарваси ф.р.п." с.р.л., 5419 Комун   76484 Хородисте Хородисте /сатул/
  Сеф   76464 Хородисте Хородисте /сатул/
С.к. "власмат-агро" с.р.л., 5423 Комун   43230 Матеути Матеути /сатул/
С.к."ауратус" с.р.л. ор.Резина, 5400     25625 Резина 27 аугуст
С.к."ден брокер"срл с. матеути,     43716 Матеути Матеути /сатул/
  Сеф   43717 Матеути Матеути /сатул/
С.к."маркапровиз" с.р.л. с.матеути, 5423 Комун   43680 Матеути Матеути /сатул/
С.к."оминософт" с.р.л. ор. Резина, 5400     23888 Резина Счиусев алексеи
С.к."рурал консултинг"с.р.л. с. печестеа, 5428     74273 Печисте Печисте /сатул/
Скоала ауто а и.с. "чентрул де прегатире а спечиалистилор пентру армата натионала" филиала дин ор. Резина (досааф), 5400 Каса   23635 Резина Волунтарилор
  Комисар   23535 Резина Волунтарилор
  Контабил-сеф   23735 Резина Волунтарилор
  Гарда   23754 Резина Волунтарилор
Скоала де арте пластиче ор.Резина, 5400 Комун   22773 Резина Пачии
Скоала интернат ауксилиара ор.Резина, 5400 Аджункт   21631 Резина 27 аугуст
  Антикамера   22301 Резина 27 аугуст
  Канчелариа   23892 Резина 27 аугуст
  Контабилитатеа   22091 Резина 27 аугуст
  Директор   23872 Резина 27 аугуст
Скоала медие де култура генерала с.хородисте, 5419 Канчелариа   76336 Хородисте Хородисте /сатул/
Скоала медие с.чинисеути, 5412     51283 Чинисеути Чинисеути /сатул/
Скоала медие с.матеути, 5423     43245 Матеути Матеути /сатул/
Скоала медие с.тареука, 5438     33255 Тареука Тареука /сатул/
Скоала медие с.трифести, 5436     49342 Трифести Трифести /сатул/
Скоала музикала ор.Резина, 5400 Директор   23232 Резина 27 аугуст
Скоала примара с. бучиуска, 5432 Комун   92218 Бучиуска Бучиуска /сатул/
Скоала примара с. минчени де сус, 5429     93176 Минчении де сус Минчени де сус /сатул/
Скоала примара с.пискарести, 5433 Канчелариа   92565 Пискарести Пискарести /сатул/
Скоала примара с.сахарна, 5432     78488 Сахарна Сахарна /сатул/
Скоала професионала техника 84 ор.Резина, 5400 Контабил-сеф   22279 Резина Матросов а.
  Директор   24362 Резина Матросов а.
  Директор аджункт   23640 Резина Матросов а.
  Маистру супериор   23639 Резина Матросов а.
Скоала с.перени, 5416 Канчелариа   50345 Перени Перени /сатул/
Скоала с.роскани де сус, 5417 Комун   32217 Роскани де сус Роскана де сус /сатул/
Скоала спортива ор.Резина, 5400     25397 Резина Еминеску михаи
Секторул де политие с. бусаука, 5432     92221 Бусаука Бусаука /сатул/
Секторул де политие с. чинисеути, 5412     51274 Чинисеути Чинисеути /сатул/
Секторул де политие с. липчени, 5422     42327 Липчени Липчени /сатул/
Секторул де политие с. месени, 5424     62231 Месени Мемесени /сатул/
Секторул де политие с. месени, 5424 Комун   62231 Месени Месени /сатул/
Секторул де политие с. минчени де жос, 5429     92224 Минчении де жос Минчении де жос /сатул/
Секторул де политие с. отак, 5426     92212 Отак Отак /сатул/
Секторул де политие с. печестеа, 5428     74404 Печисте Печисте /сатул/
Секторул де политие с. припичени, 5430     92194 Припичени-курики Припичени куркх /сатул/
Секторул де политие с. солончени, 5434     41459 Солончени Солончени /сатул/
Секторул де политие с.куизаука, 5415     92225 Куизаука Куизаука /сатул/
Секторул де политие с.екимаути, 5416     47654 Екимаути Екимаути /сатул/
Секторул де политие с.гидулени, 5417     66435 Гидулени Гидулени /сатул/
Секторул де политие с.гординести, 5418     64418 Гординести Гординести /сатул/
Секторул де политие с.хородисте, 5419     76520 Хородисте Хородисте /сатул/
Секторул де политие с.игнатеи, 5420     48687 Игнатеи Игнатеи /сатул/
Секторул де политие с.лалова, 5421     75473 Лалова Лалова /сатул/
Секторул де политие с.перени, 5429     50277 Перени Перени /сатул/
Секторул де политие с.сахарна ноуа, 5432     93293 Сахарна ноуа Сахарна ноуа /сатул/
Секторул де политие с.сиркова, 5433     63630 Сиркова Сиркова /сатул/
Секторул де политие с.тареука, 5438     33514 Тареука Тареука /сатул/
Секторул де политие с.трифести, 5436     49445 Трифести Трифести /сатул/
Сервичиул де информатии си секуритате ал рм ор.Резина, 5400     22883 Резина Пачии
Сервичиул хидрометеорологик де стат с.матеути, 5423     43673 Матеути Матеути /сатул/
Сервичиул релатии фуничиаре си кадастру ор. Резина, 5400     25035 Резина 27 аугуст
Сочиетатеа кручии росии дин р.м. ор.Резина, 5400     22186 Резина 27 аугуст
Сочиетатеа орбилор дин р.м., филиала Резина, 5400     22669 Резина 27 аугуст
Сочиетатеа винаторилор си пескарилор дин молдова ор. Резина 5400 Сеф   21829 Резина 1 маи
Спиталул раионал Резина, 5400 Антикамера   22448 Резина 27 аугуст
  Букатарие   22787 Резина 27 аугуст
  Консилиери / тестареа волунтара пентру инфектиа хив   24508 Резина 27 аугуст
  Контабил сеф   21623 Резина 27 аугуст
  Контабилитате   23086 Резина 27 аугуст
  Економист   22103 Резина 27 аугуст
  Лаборатор   23391 Резина 27 аугуст
  Матернитате / сектиа гинекологие   23202 Резина 27 аугуст
  Медик сеф   21622 Резина 27 аугуст
  Медик сеф аджункт   23984 Резина 27 аугуст
  Сектиа кирургие (медичи)   23587 Резина 27 аугуст
  Сектиа кирургие / сектиа трауматологие   23687 Резина 27 аугуст
  Сектиа консултатива   23393 Резина 27 аугуст
  Сектиа де боли контагиоасе   22686 Резина 27 аугуст
  Сектиа де копии   23785 Резина 27 аугуст
  Сектиа интернаре   23085 Резина 27 аугуст
  Сектиа реанимаре   22988 Резина 27 аугуст
  Сектиа статистика   21659 Резина 27 аугуст
  Сектиа терапие   23087 Резина 27 аугуст
  Сора супериоара   23885 Резина 27 аугуст
Статиа де десервире техника (нистру-лада) ор.Резина, 5400 Паза   24475 Резина Дачиа
  Сеф   22955 Резина Дачиа
Статие де помпаре, ор.Резина 5400 Диспечерат   26267 Босернита Босернита /сатул/
Табара де одихна дин игнатеи, 5420 Комун   92988 Игнатеи Игнатеи /сатул/
Тепографиа ор. Резина, 5400 Контабилитатеа   25161 Резина Пачии
  Редактор - сеф   22449 Резина Пачии
Трезорариа териториала Резина ор. Резина, 5400 Контабил- сеф   22790 Резина 27 аугуст
  Оператор   20029 Резина 27 аугуст
  Сеф   25273 Резина 27 аугуст
 
Protelefona.ru информационная служба предоставляет информацию о телефонных номеров Молдовы, частных лиц и государственных учреждений по полных и неполных данных. Если вы хотите узнатъ номер телефона физических лиц должны знать : Фамилия,Имя,Отчество, а если Юридические Лица необходимо знать только:Название компани и адрес... Сайт содержит информацию о Справочник номеров,Телефонный справочник Кишинева,Молдовы,Бельцы,Numere de telefoane Moldova,Телефонная Книга Кишинева,Молдовы,Молдтелеком,Moldtelecom,1188 Информация онлайн,домашние телефоны Кишинёва,Молдовы,Бельцы,номер телефона,справочник домашних телефонов,стационарные телефоны,Фиксированные телефонные номера,база данных,информация MD,компаний, список абонентов,список телефонов,Физические лица,фирмы,Юридические-лица. Статистика сайта: Физические лица: 951932, Компании: 84126. Обратите внимание! Для расширенного поиска номера телефонов на странице, нажмите на клавиатуре Ctrl + F